Aktuality

Dne 15.5.2022 se někteří členové našeho spolku opětovně zúčastnili svatojánských slavností NAVALIS 2022. Slavnostní mše svaté v chrámu sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Hradě. Procesí z Hradčan na Karlův most a následně koncertu na hladině Vltavy pod Karlovým mostem.

 *

https://www.wec2023.com/

 Dne 29.4.2022 se uskutečnil tradiční Skok přes kůži, v pořadí již 133. V letošním roce v historickém hornickém městě Příbrami. Za náš spolek se zúčastnilo několik členů, dva z toho u čestné předsednické tablice (Z. Sochor a R. Mžyk). Slavný a vysoký Nadlišák M. Doležal, alias Prdlačky předal zástupcům spolku (J. Kaňka a M. Hakl) z pozůstalosti po snad ještě slavnějším nadlišákovi J. Tesařovi, alias Cimrmanovi skokovou kůži ze 103 a půltého Skoku. Tato relikvie je umístěna v klubovně spolku. Členové spolku předali Slavnému Vysokému a Neomylnému Presidiu zdravici od 103 letého JUDr. Mráze, čestného člena spolku, kterou osobně sepsal na psacím stroji. SVNP bylo překvapeno, potěšeno a zdravici za velkého gaudia celé sesse přečetlo. Zdravice JUDr. Mráze je rovněž v příloze. Na stránkách spolku. Zdař Bůh!

*

Dne 21.4.2022 uskutečnilo několik členů spolku naučnou procházku po historické Praze – Klárově, Pohořelci, Hradčanech a Malé Straně. Edukativní přednášku, téměř o každém objektu, který jsme míjeli a navštívili, připravil kamarád Láďa Janečka. Jeho přednáška a několik fotografií z cesty si stáhnete zde .

*

Dne 6.4.2022 oslavil výročí 103 let čestný člen našeho spolku JUDr. Emanuel Mráz. Vše nejlepší k tomuto jubileu a především pevné zdraví mu byl popřát tajemník spolku.


 

 

Výstava fotografií „s úctou k těžké práci“ 

Hornický spolek Praha s laskavým souhlasem MČ Praha 1 vybral Kozí plácek před budovou Českého báňského úřadu jako symbolické místo k umístění výstavy fotografií pod názvem „S úctou k těžké práci“ ve dnech 14. – 27. 2. 2022.

Slavnostnější zahájení výstavy se uskutečnilo dne 22. února 2022 v 16:00 na Kozím plácku, kde je umístěno šest výstavních panelů. Laická veřejnost a media tak mají příležitost seznámit se specifiky hornické práce, útlumem těžby černého uhlí, s již opravenými důlními objekty dnes využívaných k jiným činnostem, popř. hornickými kulturními památkami, které jsou udržovány pro příští generace.

Fotografie vznikly díky spolupráci programu POHO 2030 (https://poho2030.cz/) a Institutu tvůrčí fotografie v Opavě INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE (itf.cz). Cílem je prostřednictvím venkovní expozice fotografií připomenout, že v každé době jde při těžbě jakýchkoliv ložisek nerostů o těžkou práci ve škodlivém prostředí s řadou rizik.

Výstavu zahájil tajemník spolku Ing. Miroslav Hakl, Ph.D., který přivítal hosty a členy spolku. Ing. Bc. Jana Dronská, MBA, ze společnosti DIAMO s.p., seznámila přítomné s koncepcí výstavy a  se vznikem nápadu na její uskutečnění. Za společnost DIAMO s.p. přijal pozvání Ing. Pavel Rychtařík, který přiblížil připravované rozvojové programy společnosti. O programu POHO 2030 pohovořili zástupci společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s., Mgr. Petr Birklen, environmentální expert a člen představenstva, a Mgr. Jan Tabášek, vedoucí marketingu. Místostarosta Prahy 1 pan Petr Burgr se zmínil o historické vazbě Prahy, resp. Prahy 1 a hornictví, kdy vzpomněl těžbu uhlí ve strahovském kopci. Zástupce zhotovitele výstavních panelů firmy SeePOINT Ing. Marek Konečný poděkoval realizátorům výstavy za možnost prezentovat práci své společnosti i v Praze.Na zdar akce si přítomní připili „hornickou vlajkou“ a odebrali se besedovat o výstavě a hornictví.

 


 

S hornickým pozdravem

  "Zdař Bůh!"

 Ing. Miroslav Hakl, Ph.D.

tajemník Hornického spolku Praha.

*

Výstava fotografií „s úctou k těžké práci“ 

Hornický spolek Praha s laskavým souhlasem MČ Praha 1 vybral Kozí plácek před budovou Českého báňského úřadu jako symbolické místo k umístění výstavy fotografií po názvem „S úctou k těžké práci“.

K slavnostnějšímu zahájení výstavy dojde v 16:00 hod. dne 22. února 2022 na Kozím plácku, kde bude mít laická veřejnost a media jedinečnou příležitost seznámit se prostřednictvím čelních zástupců těžebních organizací, orgánů státní správy, odborových svazů, profesních uskupení a hornických spolků se specifiky hornické práce, jakož i s hornickou soudržností, hrdostí a humorem.

Cílem akce je prostřednictvím venkovní expozice fotografií připomenout, že v každé době jde při těžbě jakýchkoliv ložisek nerostů o těžkou práci ve škodlivém prostředí s řadou rizik.

 Fotografie vznikly díky spolupráci programu POHO 2030 a Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Na snímcích jsou zachyceny chvíle těsně před útlumem těžby černého uhlí nebo po jejím ukončení. Snímky ukazují také opravené objekty, které se dodnes využívají k jiným činnostem, nebo důlní kulturní památky, které jsou udržovány pro příští generace.

 Venkovní expozice fotografií bude na Kozím plácku ke shlédnutí min. do dne 27. února 2022.

 

*

Oznamujeme, že náhle odešel z našich řad bývalý předseda OBÚ Plzeň Ing. Jan Otýs.  Vzpomeňme v úctě na našeho bývalého kolegu narozeného 23.12.1938, který nás 31.1.2022 opustil s přáním aby poslední rozloučení s ním proběhlo pouze v rodinném kruhu.  Pro připomínku připojujeme  fotografie, kde je mezi kolegy státní báňské správy.

 

 

zleva. Ing. Šeděnka, Ing. Otýs, Ing. Drechsler, Ing. Mrkvánek, Ing. Pospíšil, Ing. Tichý

 

Ing. Šeděnka, Ing. Otýs, Ing. Pospíšil, Ing. Drechsler, prof. Makarius, Ing. Tichý

 

ČEST JEHO PAMÁTCE! 

ZDAŘ  BŮH!

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem kamarádům, přátelům a ctitelům hornických tradic, kteří přijali naše pozvání na přátelské posezení v předvečer Dne horníků.


 

Sousedské posezeni na Kozím plácku


 

Kamarádi, kamarádky,

vzhledem k tomu, že valná hromada, která se uskutečnila dne 4. 8. 2021 nebyla vzhledem k nízké účasti usnášeníschopná, svolávám náhradní valnou hromadu spolku, dle ustanovení článku V. bodu 3. Stanov Hornického spolku na 18.8.2021 v 16:00 hod.

Zdař Bůh!

IMG 20210804 WA0004


 NAVALIS 2021

Po delší době, vlastně od akce, kdy jsme rozdávali dětem uhlí na sv. Barboru na Karlově mostě, jsme se zúčastnili na pozvání převozníka pražského Ing. Zdeňka Bergmana krásné slavnosti NAVALIS, konané v předvečer svátku sv. Jana, tedy 15. 5. 2021. Přes všechna omezení vyvolaná čínským virem se na rozdíl od roku loňského akce konala i pro širší veřejnost a na rozdíl od roku předloňského, kdy jsme mrzli a mokli, nám letos přálo i počasí. Nu, posuďte sami.


 

20201201 164552


Horníci ve slavnostních uniformách rozdají v sobotu, v předvečer svátku svatého Mikuláše, poslední kousky černého uhlí z východočeského uhelného revíru, kde byla těžba utlumena v roce 1992.

Akce se uskuteční v 16:00 na Karlově mostě v Praze u sochy patronky horníků svaté Barbory. ČTK to dnes oznámil Hornický spolek Praha.

Spolek uvedl, že při akci dodrží všechna platná protikoronavirová opatření. Připomněl, že šíření koronaviru neumožnilo horníkům plně oslavit zářijový Den horníků a znemožní také hromadné uctění svátku svaté Barbory v pátek 4. prosince. „Když na Karlův most nedorazí pro uhlí čerti, tak horníci předají zabalené kousky uhlí v papírových taškách rodičům a dětem, kterým zároveň vysvětlí, že bez nerostů nevyrostou,“ dodal spolek.

První zmínka o těžbě černého uhlí u Žacléře na Trutnovsku pochází z roku 1570. Poslední dochované kousky uhlí z pochází Východočeských uhelných dolů, kam patřil Důl Jan Šverma v Žacléři, Důl Stachanov v Radvanicích a Důl Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší, uvedl spolek. V současnosti je jediným producentem černého uhlí v Česku společnosti OKD, která těží v Moravskoslezském kraji. I tam má ale dobývání černého uhlí během několika málo let skončit.

Hornický spolek Praha byl založen v roce 1990 pracovníky Ústavu geotechniky Československé Akademie věd. Vzhledem ke svému akademickému zázemí se spolek v počátcích věnoval převážně řešení vědeckých úkolů. Například v roce 2007 se v rámci zakázky magistrátu zabýval průzkumnými geologickými pracemi na několika vytipovaných lokalitách, s cílem najít co nejvhodnější surovinu pro plánovanou velkou opravu Karlova mostu. Spolek pořádá také nejrůznější akce, podílel se mimo jiné na setkání hornických měst a spolků v Příbrami v roce 2016.


placek


Dne 25. 6. 2020 se konala valná hromada Českého svazu vědeckotechnických společností, na které byli odměněni aktivní a zasloužilí členové ČSVTS. Za náš spolek Čestný odznak ČSVTS dostal Ing. Miroslav Hakl, Ph.D.
 Foto - s dalším oceněným, Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D., předsedou představenstva a generálním ředitelem Severočeských dolů, a.s.


 Dne 21. 6. 2020 se zástupci našeho spolku, a to paní Stanislava Čermáková  a Ing. Pavel Mužík zúčastnili akce pořádané dr. Kučerou ze spolku KampaNula na Petříně. Akce měla název Tajemná místa Petřína a po přednášce a naučné toulce bylo uspořádáno ukázkové kosení louky va Strahovské zahradě. 


 

Dne 4. 6. 2020 zástupci Spolku, čestný předseda a poslanec Ing. Josef Hájek a Ing. Miroslav Hakl, Ph.D. popřáli dne 4. 6. 2020 JUDr. Emanuelu Mrázovi k jeho 101 letům pevné zdraví a předali mu za náš Hornický spolek vyřezávanou štajgrovku, tedy Bergstock, dle pana doktora. Z dárku měl velikou radost! JUDr. Mráz se narodil 6.4. ale vzhledem ke koronavirové pandemii mu bylo možné popřát až nyní.


 Dne 12. 2. 2020 se zástupci našeho spolku zúčastnili v Arcibiskupském paláci na Hradčanech setkání výboru Svatojánského Committee 2020, konaného na pozvání Jeho Eminence kardinála Dominika Duky. Committee, jako organizační orgán Svatojánského spolku, připravuje každoroční oslavu svátku sv. Jana Nepomuckého, konaného ve dnech 14. a 15. května. Náš spolek byl k organizaci a k následné oslavě přizván poprvé v loňském roce a i pro ten letošní obdržel od obnovitele této barokní slavnosti, pana Zdeňka Bergmana, pozvání. Kdo jste se slavností Navalis již účastnili, víte, že se jedná o krásnou akci a všechny vás tímto srdečně zveme i letos!


Dne 20. 1. 2019:  Připojujeme se k zástupům truchlících. Odešel skvělý člověka a rovný chlap se smyslem pro humor. S pokorou v srdci si dovolujeme neskromně říci, že i náš kamarád. R.I.P. a Zdař Bůh, pane předsedo!!! 


Dne 11. 12. 2019 byla našim dvěma kolegům, Ing. Janu Kaňkovi, Ph.D. a Ing. Petru Vidurovi, předána ministrem průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D. a předsedou Českého báňského úřadu Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D. v reprezentativních prostorách Českého báňského úřadu medaile Jiřího Agricoly. Jsme velice poctěni a vyznamenaným gratulujeme!!!


Dne 3. 12. 2019 v podvečerních hodinách se uskutečnila v sídle spolku na Novotného lávce vernisáž výstavy „Od těžby uhlí k jezerní krajině v Podkrušnohoří“.

Fotoobrazy na výstavu laskavě poskytl Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který se v minulosti zabýval těžbou hnědého uhlí a po jejím skončení začal rekultivovat a revitalizovat rozsáhlá území, která budou dále sloužit lidem, ovšem k jiným účelům. Na místě velkých lomů Ležáky u Mostu a Chabařovice u Ústí nad Labem vznikla rozlehlá jezera (Most a Milada). Rozsáhlá území místo velkostrojů a těžké techniky brázdí cyklisté a běžci.

Úvodní slovo o historii rekultivací přednesl Ing. Igor Němec, náměstek ředitele PKÚ pro oblast ZNHČ.

Jednalo se o každoroční, již tradiční příjemné předvánoční setkání, uspořádané v adventním období na počest svátku patronky horníků sv. Barbory. Děkujeme všem zúčastněným za podporu a spolupráci a milé odpoledne a všechny srdečně zveme ke shlédnutí výstavy, která bude probíhat do 31. 1. 2020 v prostorách Novotného lávky v Praze, v přízemí a v 1. patře.


Dne 14. listopadu se uskutečnila další odborná přednáška na půdě ČSVTS, konaná v rámci akce Setkání nad číší vína. Tentokrát byl čestným hostem Ing. Štýs, Dr.Sc., který hovořil o rekultivaci krajiny po těžbě hnědého uhlí v Podkrušnohoří. Krásná odborná přednáška, škoda jen, že bez jakéhokoliv zájmu médií.


Dne 4. října 2019 se v pozdních odpoledních hodinách uskutečnila v prostorách Muzea Stříbro autogramiáda již dvanácté knihy kamaráda Karla Neubergera s názvem Mieser Bergbau Revier. Slavnostní akce se zúčastnilo mnoho kamarádek a kamarádů z hornických spolků z celé republiky a nechyběli mezi nimi ani zástupci našeho spolku.

Člen spolku Bohuslav Machek při této příležitosti obdržel pamětní medaili sv. Barbory za zachování hornických tradic na Stříbrsku.


7.9.2019: Den horníků - Hornická pouť Sokolov

 Na osobní pozvání slavného semestra, pana Jaroslava Jiskry, se několik členů našeho spolku zúčastnilo každoroční akce, která se letos uskutečnila dne 7. 9. 2019 v Sokolově. Velkolepému  hornickému průvodu městem počasí sice tentokrát nepřálo, ale nálada i tak byla výborná. Po slavnostním stužkování vlajek starostkou Sokolova, paní Renatou Oulehlovou, a předsedou dozorčí rady Sokolovské uhelné a.s., Ing. Františkem Štěpánkem, byli dva členové našeho spolku, a to pánové Radim Mžyk a Miroslav Hakl, vyznamenáni medailí „Lux ex Tenebris“, udělenou Nadací Georgia Agricoly.


spolkovy den 2019 722x1024

 

Mariánský sloup (Staroměstské náměstí v Praze)
Dne 15.8.2019 v pozdních odpoledních hodinách navštívil člen našeho spolku kamenickou huť sochaře Váni umístěnou toho času na lodi v Pražských Benátkách. Loď je pro veřejnost otevřena každý čtvrtek a návštěvníci se mohou detailně seznámit s jednotlivými prvky Mariánského sloupu, který bude vztyčen na Staroměstském náměstí. A zároveň i s prací sochařů a kameníků, kteří přímo na lodi dotesávají jednotlivé pískovcové římsy a korintskou hlavici sloupu, na níž bude stát Immacula (Panna Marie, stojící na zeměkouli omotané hadem, ďáblem). Pohovořil se sochařem Váňou ml. o problémech s instalací, o téměř dvacetiletém úsilí sochařů, kameníků a jejich přátel a příznivců. A zavzpomínal na svá učednická kamenická léta!

 SKM C224e19081913150 kopie  SKM C224e19081913151 kopie DSC 2073   DSC 2072

1 

ZDRUŽENIE BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA

KAMMERHOFSKÁ  20,  969 01  BANSKÁ  ŠTIAVNICA

 

 

 

 

K O N D O L E N Č N Ý     L I S T

Ctená smútiaca rodina, vážení banícky kolegovia a priatelia,

      v tejto pre nás všetkých smutnej chvíli rozlúčky so slávnym semestrom Karlom Peprným dovoľte nám vyjadriť Vám úprimnú sústrasť a našu spolupatričnosť vo Vašom bôli za nás priateľov zo slovenských baníckych a hutníckych spolkov, cechov a bratstiev. Spomíname na pekné zážitky družne strávené pri spoločných stretnutiach, pri ktorých sme nezabudli vždy vzdať úctu baníckemu stavu.

      Česť jeho pamiatke!

      Lúčime sa s Tebou posledným baníckym „ Zdar Boh! ʺ

       

                                                     Erik Sombathy

                                                        predseda

                               Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

V Banskej Štiavnici, 14.08.2019


 

 

Dne 6. srpna 2019 zemřel zakladatel Hornického spolku pan Ing. Karel Peprný.

Čest jeho památce!

Zdař Bůh!

 KP  IMG 2681

 

 

 

 

 

Dne 4. 7. 2019 zemřel novinář, komentátor a scenárista televizních dokumentů pan Vladimír Kučera. Jako spolutvůrce a moderátor televizního cyklu Historie.cs měl Vladimír Kučera lví podíl na posledním dílu Historie s názvem Zdař Bůh, věnovaný hornictví. V tomto pořadu byly použity i záběry nasnímané během námi pořádané Hornické parády 2018. Vladimíre děkujeme a Zdař Bůh! 

vladimir kvetina

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/419236100051001/


Ve dnech 21. – 23. června 2019 se uskutečnilo již 23. setkání hornických měst a obcí, tentokrát po deseti letech opět v Jihlavě. Jihlava si svoji někdejší stříbrnou slávu připomněla ve velkém stylu. Město ožilo koncerty, divadly i pouličními happeningy a tradiční průvod jihlavských havířů doplnilo více než 70 delegací se 700 hosty hornických měst z České republiky i zahraničí. Akce se samozřejmě zúčastnili i členové našeho spolku a byla pro nás o to významnější, že jsme obdrželi prestižní cenu Český permon v kategorii Hornický folklor, za realizaci Hornické parády Prahou u příležitosti svátku sv. Barbory. Děkujeme vám všem, kteří jste se na přípravě a průběhu této akce podíleli!


Členové našeho spolku se dne 15. 5. 2019 zúčastnili 11. ročníku svatojanských slavností Navalis, největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze s třísetletou tradicí. Svatojánské slavnosti Navalis jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ Svatého Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. V předvečer svátku Svatého Jana Nepomuckého (na tzv. vigilii) se tak konala mše, procesí a barokní vodní koncert na hladině Vltavy u Karlova mostu. V letošním roce se k této akci přidal mimo tradičních Benátek ještě rakouský Halštat, neboť společnou ideou jsou lodě, tedy gondoly v Benátkách a šífy na Halštatském jezeře. Pořadatelé akce zjistili, že stavitelé Benátek pocházeli právě z Tyrol a gondoly vlastně vznikly z původních lodic, dopravujících sůl po jezerech v Salzkammergut (Solné komoře, Solnohradsku). A protože v Solnohradsku jsou i prastaré doly na sůl, tudíž tam byli i horníci, byl náš spolek osloven pořadatelem akce, panem Zdeňkem Bergmanem a byli jsme vyzváni, abychom se Navalis a procesí zúčastnili. Navzdory nepřízni počasí jsem si tuto krásnou akci náramně užili, za což organizátorům děkujeme a těšíme na další úspěšné ročníky.


 • Čestný člen našeho spolku, akademický malíř, pan Rudolf Mejsnar, pořádá ve spolupráci s MČ Praha 3 v termínu od 3. 5. do 29. 5. t.r. v Galerii Pod radnicí na Havlíčkově náměstí č. p. 9 jubilejní výstavu části svých děl, nesoucí název Cesta ke světlu. Slavnostní vernisáž se uskutečnila dne 2. 5. t.r. za hojné účasti Mistrových příznivců, a to i z řad našeho spolku.

 • 130. Skok přes kůži v Chomutově:

  „Fuxie a fuxové v doprovodu smečky i nóblfuxů hledají nadlišáka. Ten je následně za zpěvu karmín dovede do nory, kde pod dohledem Slavného vysokého a neomylného prezídia skočí přes kůži a stanou se tak členy cechu hornického.“ Tak zní popis staré tradice, kterou čeští havíři stále drží. Dne 26. 4. t.r., tradičně v poslední dubnový pátek, se konal v Chomutově již 130. Skok přes kůži. Této akce se mimo zástupců pořádající akciové společnosti Severočeské doly zúčastnilo mnoho zástupců báňských společností a spolků. Ani Hornický spolek Praha nemohl chybět, když navíc dvě naše členky, Šárka Konečná a Jana Lukešová, prošly přímo křtem ohněm a jako čestné skokanky vykonaly samotný skok a byly tak slavnostně uvedeny do cechu hornického!
   

 

 • Zástupci našeho spolku se dne 4. dubna t.r. zúčastnili zasazení lípy srdčité Na Kampě jako Stromu klubů a spolků Malé Strany a Prahy 1. Popud k zasazení Stromu vzešel od Dobrovolných hasičů k výročí 100 let republiky. Byla to krásná a hojně navštívená událost. Jak řekl doktor Kučera ze spolku KampaNula: „Kdo nebyl, nepochopil kde stát, nezazpíval, nepobrečel při velevlastenecké akci v mnoha krojích spolků dosud zde neviděných.“ Tím mile ocenil právě náš spolek, neboť v kytlích jsme byli nepřehlédnutelní a pro všechny zúčastněné, kteří doposud o existenci našeho spolku neměli tušení, jsme vstoupili ve známost a těšili se nebývalému zájmu. Místostarosta Prahy 1 pan Petr Burgr vřele pohovořil s našimi členy a nezdráhala se s námi seznámit a vyfotit i paní Kateřina Bursík Jacques. Akce se později ze Sally Tereny (Domečku na Kampě) přesunula do Werichovy vily, kde hrálo a zpívalo mnoho muzikantů a v přátelské atmosféře jsme prožili nezapomenutelný večer.
 • Předseda spolku Petr Vidur a členové Šárka Konečná a Míra Hakl předali dne 31.1.2019 fotoknihy z Hornické parády, konané dne 4.12.2019 předsedovi senátu Parlamentu ČR panu Jaroslavu Kuberovi a poslanci Sněmovny Parlamentu ČR panu Josefu Hájkovi.
 

 • Členové spolku (Tietzová, Staňková, Lukešová, Hakl) se zúčastnili dne 25.1.2019 večer křtu dvou posledních knih slavného semestra Jardy Jiskry v Sokolově. Jednalo se o publikace: Proměny Sokolova a nejbližšího okolí v obrázcích a Vzpomínka na lom Medard ve Svatavě a související malolomy v obrázcích.


 Novoroční přijetí zástupců hornických spolků Slovenska a našeho hornického spolku, presidentem Slovenské republiky panem Andrejem Kiskou dne 17.1.2019. Více informací lze nalézt zde: https://www.prezident.sk/article/prezident-prijal-banikov-hladajme-odpovede-na-vyzvy/

 

 


 • Členové spolku se zúčastnili v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 25. prosince 2018 tradiční půlnoční mše, kterou sloužil kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka. Ten ve svém kázání mimo jiné připomněl oběti důlního neštěstí na Dole ČSM ve Stonavě:  


 "Hornická paráda“ v Praze

F O T O G A L E R I E 

  4 prosince 2018

vice informací ......


 

 

Členové spolku se dne 13. 11. 2018 zúčastnili setkání u pomníku Josefa Václava hraběte Radeckého z Radče v Lapidáriu Národního muzea. Akce pořádaná Spolkem Radecký Praha se uskutečnila u příležitosti 160. výročí odhalení pomníku hraběte Radeckého císařem Františkem Josefem I. dne 13. 11. 1858.

 

 

  

Obdrželi jsme oficiální pozvání ze Sněmovny Parlamentu ČR na setkání hornických spolků ČR a zástupců Združenia baníckých spolkouv a cechov SR v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR. Oficiální pozvání ze Sněmovny Parlamentu ČR.pdf

Přijetí zástupců hornických spolků České republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR -  Upřesňující dopis.pdf

Přihlášení účastníci setkání.

  Spolek Sněmovna Celkem Prapor Jméno E-mail Sněmovna
1 Cech Příbramských hutníků-olovářů 3 3 1 Novotný Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
2 Cech Příbramských horníků a hutníků 3 18 1 Cvrk Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
3 Důl Jan Šverma 3 3 1 Novotný Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
4 Dělostřelci Jihlava 2 4 1 Kočka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
5 Historické RD Mědník 2 2 1 Cáder Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Cáder Ivan, Cáderová Alena
6 Hornická společnost podkrušnohorské oblasti  4 7 1 Fraus Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
7 Hornicko-historický spolek Planá 4 4   Teplík Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
8 Hornicko-historický spolek pod Ralskem 3 5 1 Dorazil Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
9 Hornicko-historický spolek Stříbro 2 8 2 Neuberger Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
10 Hornicko-historický spolek ZUD Zbůch  3 9   Ujházy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
11 Hornický spolek  Praha 4 10 1 Hakl Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
12 Hornický spolek Barbora Kutná Hora 3 3 1 Zeman Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
13 Hornický spolek "Rozkvět" Sedliště 2 7 1 Stříž Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
14 Hornický spolek Český Krumlov  3 3 1 Geršl Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
15 Hornický spolek Mitrowitz Nové Mitrovice  2 2   Chotár Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
16 Hornický spolek Prokop VŠB - TU 3 3   Krajník Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
17 Hornický spolek Solles Chodov 3 15 1 Milt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
18 Hornický spolek UD Hamr 3 7   Horáček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
19 Klub přátel Hornického muzea v Ostravě 3 3 1 Rojíček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Ing. Petr Rojíček, Ing. Stanislav Kuba, Marie Kubová, Jaromír Čihař
20 Kroužek krojovaných horníků Barbora Stonava 3 10 1 Kavka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
21 Kroužek krojovaných horníků dolu František  2 2 1 Grim Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
22 Nadace Georgia Agricoly 2 2   Jiskra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
23 Nadace Landek Ostrava 2 2   Gavlas Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
24 Slovenské banícke a hutnícke spolky, cechy a bratstvá 3 3 1 Vilím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
25 Společnost přátel Rudolfova 2 2 1 Klabouch Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
26 Spolek horníků Barbora, Horní Slavkov - Krásno 3 10 1 Tomíček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
27 Spolek krojovaných horníků Stonava 2 10 1 Kajzar  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
28 Spolek Prokop Příbram 2 5 1 Šrajnová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
29 Spolek Řimbaba Bohutín  2 4 1 Kovář Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
30 Spolek severočeských havířů 3 3 1 Brož Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
               
  SUMA 81 169 24      
               
  CELKEM 169          
 • Členové spolku se dne 18.10.2018 zúčastnili vernisáže výstavy Made in Czechoslovakia v Národním technickém muzeu, na pozvání Ing. Martina Přibila, kurátora hornických sbírek NTM a člena našeho spolku. Termín 18.10 nebyl vybrán náhodně, neboť před sto lety byla tento den podepsána tzv. Washingtonská deklarace.  Po úvodních slovech generálního ředitele NTM Mgr. Karla Ksandra, jeho excelence velvyslance Slovenské republiky pana Petera Weise, kulturního atašé velvyslanectví USA v Praze pana Erika Blacka a dalších hostů si návštěvníci mohli prohlédnout celou výstavu a občerstvit se na rautu. Během něj si pánové Turek, Kaňka a Hakl připili na zdraví s emeritní předsedkyní Akademie věd ČR profesorkou Helenou Illnerovou.

 

 

 • Členové spolku se zúčastnili XXII. Setkání hornických měst a spolků v Sokolově, konaného 7. – 8. 9. 2018. Kamarád Honza Kaňka převzal čestnou pamětní stuhu pro náš spolek.

 

 • V sobotu 14.7.2018 se zástupci spolku zúčastnili oslavy výročí 20 let Hornicko-historického spolku v Plané a zároveň výročí 25 let od ukončení těžby uranu v této oblasti.

 

 • V úterý 17.7.2018 se konala valná hromada Hornického spolku Praha


 • Při příležitosti valné hromady se nejstarší  z nás, pan Josef Mundil, prokázal známkou ze šachty z roku 1957!

 • V pátek 22.6.2018 v pozdních odpoledních hodinách se uskutečnil v Městském muzeu Stříbro křest již jedenácté knihy Karla Neubergera „Stříbrský rudní revír – od minulosti po současnost“. Autor předal jeden výtisk s věnováním našim zástupcům, kteří se křtu účastnili, a to Miroslavu Haklovi a Martinovi Přibilovi.

 

 • Přijetí zástupců hornických spolků České republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR  - Dopis - pozvánka.pdf

 

 

  Spolek Sněmovna Celkem Prapor Jméno
1 Cech Příbramských hutníků-olovářů 3 3 1 Novotný
2 Cech Příbramských horníků a hutníků 3 18 1 Cvrk
3 Důl Jan Šverma 3 3 1 Němec
4 Hornická společnost podkrušnohorské oblasti  3 7 1 Fraus
5 Hornicko-historický spolek Planá 4 4   Teplík
6 Hornicko-historický spolek pod Ralskem 3 5 1 Dorazil
7 Hornicko-historický spolek Stříbro 2 8 2 Neuberger
8 Hornický spolek  Praha 4 10   Hakl
9 Hornický spolek Barbora Kutná Hora 3 3 1 Zeman
10 Hornický spolek "Rozkvět" Sedliště 2 7 1 Stříž
11 Hornický spolek Český Krumlov  3 3 1 Geršl
12 Hornický spolek Mitrowitz Nové Mitrovice  2 2   Chotár
13 Hornický spolek Prokop VŠB - TU 3 3   Krajník
14 Hornický spolek Solles Chodov 3 15 1 Milt
15 Hornický spolek UD Hamr 2 6   Horáček
16 Klub přátel Hornického muzea v Ostravě 3 3 1 Rojíček
17 Kroužek krojovaných horníků Barbora Stonava 3 10 1 Kajzar 
18 Kroužek krojovaných horníků dolu František  2 2 1 Grim
19 Nadace Georgia Agricoly 2 2   Jiskra
20 Nadace Landek Ostrava 2 2   Gavlas
21 Slovenské banícke a hutnícke spolky, cechy a bratstvá 3 3 1 Vilím
22 Společnost přátel Rudolfova 2 2   Klabouch
23 Spolek horníků Barbora, Horní Slavkov - Krásno 3 10 1 Tomíček
24 Spolek krojovaných horníků Stonava 2 10 1 Kajzar 
25 Spolek Prokop Příbram 2 5 1 Šrajnová
26 Spolek Řimbaba Bohutín  2 2 1 Kovář
27 Spolek severočeských havířů 3 3 1 Brož
   Stav k : 13.7.2018        

 

 


 

 

 

 • POZVÁNKA

  na zasedání Valné hromady Hornického spolku,

  se sídlem Novotného lávka 200/5 Praha - Staré Město, IČ: 00506931

   

  Termín a čas: 17.7.2018 od 16:00

  Místo konání: Novotného lávka 200/5, Praha – Staré Město, sál č. 501

  Program:

  -          zahájení

  -          volba mandátové komise

  -          informace o činnosti za období 2017-2018

  -          plán činnosti na období 2018-2019

  -          přijetí čestných členů

  -          kooptace nového člena do výboru

  -          volba tajemníka spolku

  -          diskuze

  -          návrh usnesení

  -          ukončení

   

  Hakl M.

  14.6.18

 

 • Dukla 61 - členové spolku potkali komparzistu z Dukly 61. ( Film Dukla 61 na ČT )
 • Setkání hornických měst a spolků, Příbram, 2017. Ve dnech 10. - 12. 6. 2017 se zástupci spolku, pánové Kaňka a Hakl, zúčastnili spolu s Alma Mater Vysokou školou báňskou oslav XX. setkání hornických měst a spolků v Příbrami.
 • Skok přes kůži, Most, 2017. Dne 6. 10. 2017 se uskutečnil 128. Skok přes kůži v Mostě. Za spolek se účastnili Š. Konečná, J. Kaňka, B. Machek a M. Hakl.
 • Oslavy 15. výročí existence Hornicko-historického spolku, Stříbro, 2017. Dne 28. 10. 2017 se uskutečnily oslavy 15. výročí existence Hornicko-historického spolku. Za spolek se zúčastnil M. Hakl.
 • Výstava spolku ke svátku sv. Barbory, Praha, 2017. Dne 5. 12. 2017 proběhla v sídle spolku na Novotného lávce v Praze výstava uspořádaná spolkem ke svátku sv. Barbory. Na výstavě byly k vidění fotografie uměleckých děl zobrazujících sv. Barboru v proměnách doby. Výstava byla doplněna o dar akademického malíře Rudolfa Mejsnara, který sv. Barboru pro spolek namaloval. Součástí výstavy byly i zápůjčky soch a reliéfů sv. Barbory ze sbírek předsedy a tajemníka spolku. Vernisáže výstavy se zúčastnili mimo většiny členů spolku i významní hosté, kterými byli akademický malíř R. Mejsnar, J. Krupka z Wiener Presse Kurier, novinářky z časopisu Lomy a těžba, I. Pěgřimek ze společnosti SD a.s. a P. Malíček ze společnosti Metrostav a.s.
 • Oslava svátku sv. Barbory, Praha, 2017. Dne 5. 12. 2017 uspořádala společnost Metroprojekt a.s. v reprezentačních prostorách České národní banky oslavu svátku sv. Barbory. Za spolek se zúčastnili pánové Kaňka a Hakl.
Read 6246 times Last modified on pondělí, 30 květen 2022 07:28
More in this category: * »

Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen

Fotogalerie