Print this page

O Spolku:

Spolek byl založen dne 7. května 1990 pracovníky Ústavu geotechniky ČSAV. Ústav geotechniky vycházel z tradic Ústavu pro vědecký výzkum uhlí (1927–1958), v němž se vědci zabývali převážně chemií uhlí a chemickým zpracováním tuhých paliv. Jeho nástupce, založený 1. ledna 1958, Hornický ústav ČSAV (1958–1979), vznikl jako pracoviště základního výzkumu v oblasti báňských věd. V sedmdesátých letech minulého století prošel Hornický ústav zásadními organizačními změnami. V souvislosti s velkými důlními neštěstími v Ostravsko-karvinském revíru a významem a potřebami báňského průmyslu byla v roce 1978 založena pobočka Hornického ústavu v Ostravě, ze které později vznikl dnešní Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. V roce 1979 došlo ke sloučení s Geologickým ústavem ČSAV, takže vznikl relativně velký subjekt s názvem Ústav geologie a geotechniky ČSAV (1979–1989). Toto sloučení odborníci nevnímali jako přínosné a v návaznosti na politické změny v roce 1989 byl ústav opět rozdělen na dva samostatné subjekty, přičemž nástupcem Hornického ústavu se stal Ústav geotechniky ČSAV (1989–1992).

 Vzhledem ke svému akademickému zázemí se spolek v počátcích věnoval převážně řešení vědeckých úkolů. Např. v roce 2007 se na zakázku Magistrátu hl. m. Prahy zabýval průzkumnými geologickými pracemi na několika vytipovaných lokalitách, s cílem nalézt co nejvhodnější surovinu pro plánovanou velkou opravu Karlova mostu.

Postupem času a se zvyšujícím se věkem členů spolku docházelo k útlumu činnosti. V roce 2016 byl spolek osloven několika pracovníky z řad hornicví a ti byli později přijati jako řádní členové spolku.

Spolek má tři spolky pobočné, a to Důlní průzkum, Paskov, Geofond, Praha a Hornický spolek Podkrušnohorské oblasti, Most

V současné době lze tedy hovořit o opětovném rozvoji činnosti spolku a jeho členové se účastní spolkových akcí v rámci České republiky, jako kupř.:

  • setkání hornických měst a spolků v Příbrami v roce 2016, 
  • oslavy 300 let báňského školství spojené se 127. Skokem přes kůži v Ostravě v roce 2016, 
  • Skok přes kůži v Mostě 2017, 
  • oslavy 15. výročí založení Hornického a historického spolku Stříbro v roce 2017, 
  • uspořádání výstavy ke svátku sv. Barbory v sídle spolku v roce 2017. Informace o této události byla publikována i ve vídeňském Kurieru.

 

 

Read 1211 times Last modified on pondělí, 19 únor 2018 13:22