Zatápění dolů a hnědouhelných lomů po ukončení hornické činnosti

Hornický spolek Praha uspořádal v budově ČSVT v Praze dne 8. září 2022 odborný seminář zaměřený na zatápění dolů a hnědouhelných lomů po ukončení hornické činnosti.

 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., z pozice ředitele odboru hornictví Ministerstva průmyslu a obchodu přednesl úvodní slovo k problematice zatápění dolů a lomů, a jako předseda Hornického spolku Praha přivítal všechny účastníky odborného semináře.

Cílem semináře bylo analyzovat praktickou míru dopadů na území dotčeného těžbou uhlí postupným zatápěním. Zvláštní zřetel byl kladen na Ostravsko-karvinský revír, kterému je věnována značná pozornost, jak ze strany vědecko-výzkumných institucí, vysokých škol, tak i firem specializujících
se na činnosti spojené se zahlazováním následků po ukončení těžby uhlí.


Jelikož problém s vodou po těžbě nerostů není černý ani bílý, zvolil odborný garant semináře níže uvedenou skladbu přednášejících s příspěvky:

Těžba nerostů v ČR (minulost a budoucnost)

Prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c., HGF VŠB – TU Ostrava

Matematické modelování zatápění hlubinných dolů – koncepční přístupy, příkladová studie KDP

Prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc., SF VŠB – TU Ostrava

Zatápění ODP               Ing. Bronislav Šrámek, DIAMO s. p., o. z. Odra

Využití důlních vod jako zdroje vody a pro energetické účely

Doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.,

prof. Jaroslav Dvořáček, CSc., HGF VŠB – TU Ostrava

Postupné zatápění karvinské dílčí pánve OKR (Výsledek projektu č. 908 TA ČR)

Ing. Petr Hemza, Ph.D., Green Gas, a.s.

Ukončení těžební činnosti v KDP

Ing. Kamil Kaufman, PhD, DIAMO s.p., o.z. Darkov

Zatápění dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi

Ing. Igor Němec, DIAMO s.p.

 

Z obsahu přednesených příspěvků a společné diskuze vyplynulo, že v území dotčeném těžbou uhlí v průběhu postupného zatápění dolů a lomů vodou, byla identifikována níže uvedená rizika:

      výtoku/přetoku důlních vod do mělké hydrosféry, či povrchových vodotečí,

      intenzifikace nekontrolovaných výstupů důlního plynu,

      indukované seismicity,

      změny nivelety terénu,

      nestability a propadu zlikvidovaných důlních jam (hlavních důlních děl ústících na povrch).

 

Podrobnější informace o proběhlém semináři, popř. o dalších připravovaných odborných seminářích pořádaných Hornickým spolkem Praha Vám ochotně sdělí odborný garant Ing. Antonín Taufer, CSc. na kontaktech: e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; tel.: 607 501 802.

 

 

Právě přítomno: 7 hostů a žádný člen