Spolková činnost

  • sdružovat profesionály a příznivce oboru

  • rozšiřovat nejnovější vědeckotechnické poznatky 

  • seznamovat veřejnost s novými vývojovými trendy a metodami v oboru

  • spolupracovat s organizacemi a institucemi působícími v oboru v České republice i v zahraničí

  • podílet se na zachování a rozvíjení hornických tradic

  • pořádání odborných akcí, přednášek, konferencí, seminářů, výstav, školení, kurzů, vzdělávacích akcí

  • poskytování informací v odborných časopisech a vlastních publikacích

  • zajišťování zahraničních styků (účast na mezinárodních odborných akcích, výstavách, reciproční výměny delegátů, studijní cesty, tematické zájezdy), zajišťování neformálních setkáních a společenských akcí

  • poskytování poradenských a konzultačních služeb

  • vypracovávání expertiz a posudků

Právě přítomno: 10 hostů a žádný člen